Soběslav I.

1125 - 1140

Historie

(od 12. dubna 1125 do 14. únor 1140)

Nejmladší syn Vratislava II.

Literatura:

Ke knížeti Soběslavovi I. naposledy Vratislav VANÍČEK: Soběslav I. Přemyslovci v kontextu evropských dějin v letech 1092-1140. Praha 2007; Kronika Kosmova, kniha III, kap. 60 – FRB II, s. 195; Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 204-205; CDB I, č. 111, s. 115; Kanovník vyšehradský – FRB II, s. 203-204; Pokračovatelé Kosmovi (přeložili Karel Hrdina, V. V. Tomek, Marie Bláhová, úvod napsali Marie Bláhová a Zdeněk Fiala). Praha 1974, s. 39-40; CDB I, č. 115, s. 116-123; CDB I, č. 116, s. 124-125; Kanovník vyšehradský – FRB II, s. 223-224; Pokračovatelé Kosmovi (přeložili Karel Hrdina, V. V. Tomek, Marie Bláhová, úvod napsali Marie Bláhová a Zdeněk Fiala). Praha 1974, s. 60-61; CDB I, č. 111, s. 111-115; Josef ŽEMLIČKA: Čechy v době knížecí (1034-1198). Praha 2007, s. 179; Kanovník vyšehradský – FRB II, s. 217-218; Pokračovatelé Kosmovi (přeložili Karel Hrdina, V. V. Tomek, Marie Bláhová, úvod napsali Marie Bláhová a Zdeněk Fiala). Praha 1974, s. 53; Kanovník vyšehradský – FRB II, s. 219; Pokračovatelé Kosmovi (přeložili Karel Hrdina, V. V. Tomek, Marie Bláhová, úvod napsali Marie Bláhová a Zdeněk Fiala). Praha 1974, s. 55; Kanovník vyšehradský – FRB II, s. 229; Pokračovatelé Kosmovi (přeložili Karel Hrdina, V. V. Tomek, Marie Bláhová, úvod napsali Marie Bláhová a Zdeněk Fiala). Praha 1974, s. 65.; Kanovník vyšehradský – FRB II, s. 230; Pokračovatelé Kosmovi (přeložili Karel Hrdina, V. V. Tomek, Marie Bláhová, úvod napsali Marie Bláhová a Zdeněk Fiala). Praha 1974, s. 66; Kanovník vyšehradský – FRB II, s. 205; překlad do českého jazyka: Pokračovatelé Kosmovi (přeložili Karel Hrdina, V. V. Tomek, Marie Bláhová, úvod napsali Marie Bláhová a Zdeněk Fiala). Praha 1974, s. 40.; Kanovník vyšehradský – FRB II, s. 205; Pokračovatelé Kosmovi (přeložili Karel Hrdina, V. V. Tomek, Marie Bláhová, úvod napsali Marie Bláhová a Zdeněk Fiala). Praha 1974, s. 40; Kanovník vyšehradský – FRB II, s. 205; Pokračovatelé Kosmovi (přeložili Karel Hrdina, V. V. Tomek, Marie Bláhová, úvod napsali Marie Bláhová a Zdeněk Fiala). Praha 1974, s. 40-41; FRB II, s. 206-207; Kanovník vyšehradský – FRB II, s. 207; Pokračovatelé Kosmovi (přeložili Karel Hrdina, V. V. Tomek, Marie Bláhová, úvod napsali Marie Bláhová a Zdeněk Fiala). Praha 1974, s. 42, 45; Kanovník vyšehradský – FRB II, s. 212-213; Pokračovatelé Kosmovi (přeložili Karel Hrdina, V. V. Tomek, Marie Bláhová, úvod napsali Marie Bláhová a Zdeněk Fiala). Praha 1974, s. 49.; Kanovník vyšehradský - FRB II, s. 205; Václav NOVOTNÝ: České dějiny I/2. Od Břetislava I. do Přemysla I. Praha 1913, s. 600; Kanovník vyšehradský – FRB II, s. 222; Pokračovatelé Kosmovi (přeložili Karel Hrdina, V. V. Tomek, Marie Bláhová, úvod napsali Marie Bláhová a Zdeněk Fiala). Praha 1974, s. 59.; Kronika Kosmova, kniha 2, kap. 19 – FRB II, s. 94; Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 102; Letopis kanovníka vyšehradského – FRB II. s. 209.; Čeněk SAMEŠ: Klášter vilémovský. In: Časopis společnosti přátel starožitností československých v Praze 41. Praha 1933, s. 176-180; týž: Klášter vilémovský. In: Časopis společnosti přátel starožitností československých v Praze 42. Praha 1934, s. 22-29, 77-86, 120-125, 159-163; Tomáš SOMER / Josef ŠRÁMEK (ve spolupráci s Miroslavem Kovářem): Benediktinské opatství ve Vilémově. Dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí. České Budějovice 2015; Kanovník vyšehradský – FRB II, s. 222; Pokračovatelé Kosmovi (přeložili Karel Hrdina, V. V. Tomek, Marie Bláhová, úvod napsali Marie Bláhová a Zdeněk Fiala). Praha 1974, s. 59.

Mapy

Pokusy Soběslava o přvzetí vlády a boj s Lotharem III.

Soběslav I. a jeho účast na sněmech.

Lokality