Vladislav I.

1120 - 1125

Historie

(srpen 1120 – 12. duben 1125)

Druhorozený syn krále Vratislava II. Druhé období vlády.

Literatura:

Kronika Kosmova, kniha III, kap. 32 – FRB II, s. 146-148; Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 168-169; Kronika Kosmova, kniha III, kap. 38 – FRB II, s. 174-175; Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 183-184; Kronika Kosmova, kniha III, kap. 50-51 – FRB II, s. 183-184; Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 193.; Kronika Kosmova, kniha III, kap. 34 – FRB II, s. 146-148; Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 171.; Kronika Kosmova, kniha III, kap. 35 – FRB II, s. 171; Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 181.; Kronika Kosmova, kniha III, kap. 37 – FRB II, s. 146-174; Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 183.; Kronika Kosmova, kniha III, kap. 40 – FRB II, s. 176-177; Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 186; Kronika Kosmova, kniha III, kap. 47 – Josef EMLER (ed.): Fontes rerum bohemicarum. Praha 1874, s. 181; překlad do českého jazyka Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 191; Kronika Kosmova, kniha III, kap. 48 – Josef EMLER (ed.): Fontes rerum bohemicarum. Praha 1874, s. 181; překlad do českého jazyka Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 191; Kronika Kosmova, kniha III, kap. 58 – Josef EMLER (ed.): Fontes rerum bohemicarum. Praha 1874, s. 193; překlad do českého jazyka Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 203; Gustavus FRIEDRICH (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I, Pragae 1904-1907, č. 390, s. 393-403.; Kateřina HORNÍČKOVÁ: Pražský biskup Meinhard a umělecký patronát ve 12. století. In: Milada STUDNIČKOVÁ (ed.): Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc. Praha 2010, s. 245-249; Kateřina HORNÍČKOVÁ: Pražský biskup Meinhard a umělecký patronát ve 12. století. In: Milada STUDNIČKOVÁ (ed.): Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc. Praha 2010, s. 245-249; Eduard FIALA: České denáry. Praha 1895, s. 353-363; Emanuela NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ: Krása české mince. Praha 1955, s. 48-75; Anežka MERHAUTOVÁ / Dušan TŘEŠTÍK: Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha 1983, s. 129-130; Klement BENDA: Románská umělecká řemesla. In: Rudolf CHADRABA (ed.): Dějiny českého výtvarného umění I/1. Praha 1984, s. 136; Eduard FIALA: České denáry. Praha 1895, tab. XV, č. 15; Kronika Kosmova, kniha III, kap. 54 – FRB II, s. 186-187; Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 196; Kronika Kosmova, kniha III, kap. 58 – FRB II, s. 193; Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 203; Zdeněk FIALA / Marie Bláhová (ed.): Kosmova kronika česká. Praha 1972, s. 178–190; Josef ŽEMLIČKA: Čechy v době knížecí. Praha 1997, s. 16, 26, 74, 111, 130, 134–140.

Lokality