Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze

Projekt vznikl za podpory programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR DF13P01OVV017, Lesk a sláva českého království - Kořeny české státní a národní identity.

Cílem je vytvoření interaktivního mapového průvodce po dějinách českého státu v době středověku. Interaktivní mapa má zejména představit a veřejnosti zpřístupnit systematický přehled především panovnických fundací a architektonický rozbor významných památek v českých zemích.