Jaromír

1033 - 1034

Historie

(1033-1034)

Třetí období vlády druhorozeného syna Boleslava II.

Literatura:

Dětmar z Merseburku. Kronika. Praha 2008, s. 167, 204.

Mapy

Ustanovení Jaromíra českým knížetem na podzim roku 1033.