Břetislav I.

1035 - 1055

Historie

(1035–1055)

Syn knížete Oldřicha.

Mapy

Břetislavovo panství na počátku vlády. Obsazení Hnězdna.

1039-1041 boj s císařem.

Břetislav I. a jeho účast na říšských sjezdech.

Lokality