Břetislav I.

1035 - 1055

Historie

(1035–1055)

Syn knížete Oldřicha.

Literatura:

K osobnosti knížete Břetislava I. podrobně: Barbara KRZEMIEŃSKA: Břetislav I. Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století. Praha 1999; Dále: Kronika Kosmova, kniha II, kap. 1 - FRB II, s. 69; Karel Hrdina (ed.): Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 77; Kronika Kosmova, kniha I, kap. 40 - FRB II, s. 60-63; Karel Hrdina (ed.): Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 67-70; Kronika Kosmova, kniha I, kap. 42 – FRB II, s. 66; Karel Hrdina (ed.): Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 72-73; Letopis Vincenciův – FRB II, s. 412; Kronika Kosmova, kniha II, kap. 4 – FRB II, s. 72-75; Kronika Kosmova, kniha II, kap. 5 – FRB II, s. 76-77; Karel HRDINA (ed.): Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 84-85; FRB I, s. 241; Kronika Kosmova, kniha II, kap. 7 – FRB II, s. 78-79; Karel Hrdina (ed.): Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 87; Kronika Kosmova, kniha II, kap. 7 – FRB II, s. 79; Karel Hrdina (ed.): Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 87; Václav NOVOTNÝ: České dějiny I/2. Od Břetislava I. do Přemysla I. Praha 1913, s. 52-53; Josef ŽEMLIČKA: Čechy v době knížecí (1034-1198). Praha 2007, s. 62-63; Josef ŽEMLIČKA: Čechy v době knížecí (1034-1198). Praha 2007, s. 63; Václav NOVOTNÝ: České dějiny I/2. Od Břetislava I. do Přemysla I. Praha 1913, s. 65; Barbara KRZEMIEŃSKA: Břetislav I. Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století. Praha 1999, s. 361-365; Václav NOVOTNÝ: České dějiny I/2. Od Břetislava I. do Přemysla I. Praha 1913, s. 70-71; Barbara KRZEMIEŃSKA: Břetislav I. Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století. Praha 1999, s. 369; Kronika Kosmova, kniha II, kap. 13 – FRB II, s. 86-87; Karel HRDINA (ed.): Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 94-96; Miroslav PLAČEK: Ilustrovaná encyklopedie morav ských hradů, hrádků a tvrzí. Praha 2001, s. 15; Josef ŽEMLIČKA: Čechy v době knížecí (1034-1198). Praha 2007, s. 44; Václav NOVOTNÝ: České dějiny I/2. Od Břetislava I. do Přemysla I. Praha 1913, s. 55-56; Václav NOVOTNÝ: České dějiny I/2. Od Břetislava I. do Přemysla I. Praha 1913, s. 57; Václav NOVOTNÝ: České dějiny I/2. Od Břetislava I. do Přemysla I. Praha 1913, s. 70.

Mapy

Břetislavovo panství na počátku vlády. Obsazení Hnězdna.

1039-1041 boj s císařem.

Břetislav I. a jeho účast na říšských sjezdech.

Lokality