Oldřich

1012 - 1033

Historie

(1012–1033, 1034)

Nejmladší syn Boleslava II.

Mapy

První období vlády knížete Oldřicha (duben 1012 až listopad 1033).

Centra hradské moci v době knížete Oldřicha.

Druhé období vlády knížete Oldřicha (duben 1034 až listopad 1034).

Lokality