Bedřich

1172 - 1173

Historie

(prosinec 1172 až září 1173)

Prvorozený syn Vladislava II. První období vlády

Mapy

Rozsah moci v prvním období vlády knížete Bedřicha.