Bedřich

1172 - 1173

Historie

(prosinec 1172 až září 1173)

Prvorozený syn Vladislava II. První období vládyjeho vlády.

Literatura:

Jarlochův letopis – FRB II, s. 465; Magdalena MORAVOVÁ (ed.): Milevský letopis. Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta. Praha 2013, s. 84; Jarlochův letopis – FRB II, s. 466; Magdalena MORAVOVÁ (ed.): Milevský letopis. Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta. Praha 2013, s. 94; Gustavus FRIEDRICH (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I. Praha 1904-1907, č. 291, s. 257-260; Luděk JIRÁSKO: Vývoj česko-rakouské hranice na Novobystřicku do 15. století. In: Jihočeský sborník historický 46. České Budějovice 1977, s. 8-24; Markéta MARKOVÁ: Hranice českého státu v době Vladislava II. In: Michal MAŠEK / Petr SOMMER / Josef ŽEMLIČKA a kolektiv: Vladislav II. druhý král z Přemyslova rodu. K 850. výročí jeho korunovace. Praha 2009, s. 45-46; CDB I, č. 309, s. 279-280; DCB I, č. 311, s. 283-284; Jarlochův letopis – FRB II, s. 476; Magdalena MORAVOVÁ (ed.): Milevský letopis. Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta. Praha 2013, s. 95.

Mapy

Rozsah moci v prvním období vlády knížete Bedřicha.