Soběslav II.

1172 - 1178

Historie

(1173–1178)

Druhorozený syn Soběslava I.

Mapy

Bratr Soběslava II. Oldřich se vzdal trůnu, a stane se olomouckým údělným knížetem (1173-1177). Následné zatčení.

Pokus Soběslava II. o získání trůnu r. 1148 a jeho následné věznění Děpoldem I. Útěk a obsazení Olomouce, následovné opětovné věznění. Bitvy (1179) u Loděnice a v Praze Na bojišti.

Lokality