Soběslav II.

1172 - 1178

Historie

(1173–1178)

Druhorozený syn Soběslava I.

Literatura:

Jarlochův letopis – FRB II, s. 465; Magdalena MORAVOVÁ (ed.): Milevský letopis. Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta. Praha 2013, s. 84; Jarlochův letopis – FRB II, s. 466; Magdalena MORAVOVÁ (ed.): Milevský letopis. Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta. Praha 2013, s. 94; Jarlochův letopis – FRB II, s. 466; Magdalena MORAVOVÁ (ed.): Milevský letopis. Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta. Praha 2013, s. 85; Jarlochův letopis – FRB II, s. 468-470; Magdalena MORAVOVÁ (ed.): Milevský letopis. Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta. Praha 2013, s. 88-89; Jarlochův letopis – FRB II, s. 470-472; Magdalena MORAVOVÁ (ed.): Milevský letopis. Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta. Praha 2013, s. 89-91; Jarlochův letopis – FRB II, s. 472; Magdalena MORAVOVÁ (ed.): Milevský letopis. Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta. Praha 2013, s. 90-91; CDB I, č. 278, s. 243-244; CDB I, č. 279, s. 244-246; CDB I, č. 287, s. 251-253; CDB I, č. 288, s. 253-254; CDB I, č. 290, s. 255-257.

Mapy

Bratr Soběslava II. Oldřich se vzdal trůnu, a stane se olomouckým údělným knížetem (1173-1177). Následné zatčení.

Pokus Soběslava II. o získání trůnu r. 1148 a jeho následné věznění Děpoldem I. Útěk a obsazení Olomouce, následovné opětovné věznění. Bitvy (1179) u Loděnice a v Praze Na bojišti.

Lokality