Praha – Kostel Panny Marie

Historie

konec 9. století - po polovině 13. století

Hrad

Kostel Panny Marie

Kostel vznikl patrně po přesídlení knížete Bořivoje I. z Levého Hradce do Prahy. Na základě nalezené tumby se lze domnívat, že kostel sloužil patrně jako pohřební. V 11. století byl kostel přestavován.