Spytihněv I.

894 - 915

Historie

(? – 915?)

Bořivojovým nástupcem se stal jeho syn Spytihněv (894?-915?), jenž podle legend “stavěl chrámy boží, shromažďoval kněze a duchovní“. S ním je spjato založení kostela P. Marie a kostela sv. Petra na hradišti Budeč, které náleželo k nejstarším pilířům přemyslovské moci.

Literatura:

Život sv. Ludmily – FRB I, s. 193; Gumpoldův život Václava knížete českého – FRB I, s. 148; Legenda Crescente fide - Život sv. Václava uvádí, že Spytihněv „vystavěl chrám svaté boží rodičky Marie a jiný k poctě svatého Petra, knížete apoštolů, v nichž milostí boží přemnohé zázraky se děly“ – srov. FRB I, s. 183; Anežka MERHAUTOVÁ: Raně středověká architektura v Čechách. Praha 1971, s. 99; Legenda Gumpoldova – FRB I, s. 148; Život sv. Ludmily a sv. Václava – FRB I, s. 205; VAJS: Sborník staroslovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Ludmile. Praha 1929, s. 15, 21; Anežka MERHAUTOVÁ: Raně středověká architektura v Čechách. Praha 1971, s. 99; Andrea BARTOŠKOVÁ: Budeč: In: Alfred WIECZOREK / Hans-Martin HINZ (ed.): Europas Mitte um 1000. Handbuch zur Ausstellung Bd. 1. Stuttgart 2000, s. 397-400; Andrea BARTOŠKOVÁ: Budeč: In: Alfred WIECZOREK / Hans-Martin HINZ (ed.): Střed Evropy okolo roku 1000. Příručka a katalog k výstavě. Stuttgart / Praha 2002, s. 140-141.

Mapy

Rozsah Spytihněva území

Lokality