Boleslav I.

935 - 972

Historie

(935-972)

Boleslav I. zvaný Ukrutný († 972) rozšířil přemyslovskou moc na celou českou zemi a dál na Moravu, do Slezska, do Malopolska a až k hranicím s Kyjevskou Rusí. Jako opěrné body vyrůstaly v jeho době nové hrady a na nich kostely. Viditelným znamením přemyslovské vlády se staly ražby prvních českých mincí. Už za Boleslavova života odešlo z Čech poselstvo k papeži Janovi XIII. v čele s Boleslavovou dcerou Mladou. Usilovalo o souhlas se vznikem ženského benediktinského kláštera u sv. Jiří na Pražském hradě a o povolení nového biskupství.

Mapy

Rozsah Boleslavova panství a boje se Sasy.

Expanze moci.

Lokality