Boleslav II.

972 - 999

Historie

(972–999)

Boleslav II. syn Boleslava I. zvaný Pobožný (972-999). Kosmas o něm vypráví, že byl „kostelů Božích obzvláštní zakladatel. Neboť jak čteme v privileji kostela svatého Jiří, dvacet kostelů náboženství křesťanskému jako věřící křesťan založil a nadal je všemi požitky…“.

Po té, co zemřel první pražský biskup Dětmar, byl na Levém Hradci 19. února zvolen druhým pražským biskupem Vojtěch z rodu Slavníkovců, jenž se vzděláním a evropským rozhledem a vazbami zařadil k nejvýznamnějším osobnostem českého národa. Spolu s knížetem Boleslavem II. Vojtěch založil první mužský klášter v Čechách – opatství benediktinů v Břevnově.

Boleslavovi II. se nepodařilo udržet moc nad velkými částmi říše vybudované jeho otcem. Kyjevský kníže Vladimír obsadil Volyňsko a polský kníže Měšek polská území a Slezsko. Do posledních let vlády Boleslava II. patří i vyvraždění rodu svatého Vojtěcha na Libici v roce 995.

Mapy

Rozsah panství Boleslava II.

Lokality