Boleslav II.

972 - 999

Historie

(972–999)

Boleslav II. syn Boleslava I. zvaný Pobožný (972-999). Kosmas o něm vypráví, že byl „kostelů Božích obzvláštní zakladatel. Neboť jak čteme v privileji kostela svatého Jiří, dvacet kostelů náboženství křesťanskému jako věřící křesťan založil a nadal je všemi požitky…“.

Po té, co zemřel první pražský biskup Dětmar, byl na Levém Hradci 19. února zvolen druhým pražským biskupem Vojtěch z rodu Slavníkovců, jenž se vzděláním a evropským rozhledem a vazbami zařadil k nejvýznamnějším osobnostem českého národa. Spolu s knížetem Boleslavem II. Vojtěch založil první mužský klášter v Čechách – opatství benediktinů v Břevnově.

Boleslavovi II. se nepodařilo udržet moc nad velkými částmi říše vybudované jeho otcem. Kyjevský kníže Vladimír obsadil Volyňsko a polský kníže Měšek polská území a Slezsko. Do posledních let vlády Boleslava II. patří i vyvraždění rodu svatého Vojtěcha na Libici v roce 995.

Literatura:

K Boleslavovi II.: Petr CHARVÁT: Boleslav II. Sjednotitel českého státu. Praha 2004; Joanna Aleksandra SOBESIAK: Boleslav II. († 999). České Budějovice 2014; Kronika Kosmova, kniha I, kap. 22 – FRB II, s. 35; Karel Hrdina (ed.): Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 44; Ke sv. Vojtěchovi: Mario KRAMP (ed.): Krönungen. Könige in Aachen - Geschichte und Mythos. Katalog der Ausstellung. 1. Bd. Mainz 2000, s. 297; Jerzy STRZELCZYK: Setkání v Hnězdně a založení hnězdenského arcibiskupství. In: Alfried WIECZOREK / Hans-Martin HINZ (ed.): Střed Evropy okolo roku 1000. Praha 2002, s. 174; Zbygniew DALEWSKI: Svaté kopí a polské insignie. In: Alfried WIECZOREK, Hans-Martin HINZ (ed.): Střed Evropy okolo roku 1000. Praha 2002, s. 325.; Richard PRAŽÁK: Česko-maďarské vztahy. In: László KONTLER: Dějiny Maďarska. Praha 2001, s. 434; László VESZPRÉMY: Král Štěpán Svatý. In: Alfried WIECZOREK / Hans-Martin HINZ (ed.): Střed Evropy okolo roku 1000. Praha 2002, s. 311; Zbygniew DALEWSKI: Svaté kopí a polské insignie. In: Alfried WIECZOREK / Hans-Martin HINZ (ed.): Střed Evropy okolo roku 1000. Praha 2002, s. 325; Kronika Kosmova, kniha I, kap. 9 – FRB II, s. 16; Karel Hrdina (ed.): Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 27; Ke královně Emmě: Kronika Kosmova, kniha I, kap. 32 – FRB II, s. 47; Karel Hrdina (ed.): Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 55; Luboš POLANSKÝ: Spory o původ české kněžny Emmy, manželky Boleslava II. In: Luboš POLANSKÝ / Jiří SLÁMA / Dušan TŘEŠTÍK (ed.): Přemyslovský stát kolem roku 1000. Praha 2000, s. 27-48; Luboš POLANSKÝ: Streit um die Herkunft der böhmischen Fürstin Emma. In: Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000 (= Colloquia medievalia Pragensia 2). Praha 2001, s. 43-78; Dušan TŘEŠTÍK: Ještě ke královně Emmě. Wolfenbüttelský rukopis Gumpoldovy legendy a druhý život královny Matyldy. In: Eva DOLEŽALOVÁ / Robert ŠIMůNEK / Dana DVOŘÁČKOVÁ / Aleš POŘÍZKA (ed.): Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. Praha 2007, s. 23-37; Dále k rozsahu Boleslavovi říše: Kronika Kosmova, kniha I, kap. 33; FRB II, 49; Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 57.

Mapy

Rozsah panství Boleslava II.

Lokality