Stará Boleslav – Kostel svatého Václava

Historie

po roce 1039

Kostel svatého Václava

Na místech mučednické smrti sv. Václava nechal Břetislav I. postavit románskou baziliku a k ní přilehlou kapitulu, která se stala jedním z nejvýznamnějších českých poutních míst. Vysvěcena byla roku 1046.

Jednalo se o trojlodní baziliku se třemi apsidami v závěru.

Ve 12. století byl kostel přestavován a těšil se i pozdějšímu zájmu císaře Karla IV.