Praha – Králův dvůr

Historie

osmdesátá léta 14. století - 1516

Králův dvůr

Někdejší residence českých králů v místech dnešního Obecního domu a jeho založení je spjato s Václavem IV. Sídlo bylo vybudováno začátkem 80. let 14. století.

Nedlouho před svou smrtí zde sídlil Zikmund Lucemburský. Stejně tak i Albrecht II. Habsburský i Ladislav Pohrobek. Za pražskou rezidenci na Starém Městě sloužil Královský dvůr i králi Jiřímu z Poděbrad.

V době, kdy Vladislav Jagellonský přišel do Prahy, žádný panovník již po řadu desetiletí na Pražském hradě nesídlil. A protože Pražský hrad byl v těch dobách opuštěný a zanedbaný, usadil se i Vladislav Jagellonský po svém příchodu do Čech v Královském dvoře na Starém Městě pražském — tedy nikoli vysoko nad Prahou, ale uprostřed měšťanů.

Literatura:

Jaromír HOMOLKA: Sochařství. In: Jaromír HOMOLKA/Josef KRÁSA/Václav MENCL/Jaroslav PEŠINA/Josef PETRÁŇ: Pozdně gotické umění v Čechách (1471-1526). Praha 1978, s. 217-220; Dobroslav LÍBAL/Jan MUK: Staré Město Pražské. Architektonický a urbanistický vývoj. Praha 1996, s. 224-228