Praha – Kaple Božího Těla

Historie

1382

Nové Město

Kaple Božího Těla

Na Novém Městě byly ukazované posvátné relikvie a předměty, které měly umocňovat posvátnou aureolu císařské vlády a současně i Karlova novoměstského založení. Protože svátostniny jako kopí svatého Longina, dále část dřeva svatého kříže, hřeb jímž byl Kristus přibit ke kříži a meč, který údajně dostal z nebe Karel Veliký, byly od dávných dob součástí říšského pokladu, zaznívala v Praze prostřednictvím těchto výstav říšská idea nadmíru výrazně. Pražské výstavy svátostnin dávaly ostentativně najevo, že zde je nyní středobod Svaté říše římské, protože takovou úlohu mohlo plnit jen místo sakralizované přítomností těchto relikvií a posvátných předmětů.

Pro výstavy těchto svátostnin byla nakonec ve středu novoměstského Dobytčího trhu postavena kaple Božího těla – stalo se tak až po smrti císaře Karla IV. Její patrocinium se vázalo k nejvzácnější součásti říšského pokladu - k ostatkům utrpení Páně. Právě tyto doklady utrpení Kristova se u Karla IV. těšily mimořádné úctě. Výmluvné svědectví o tom vydává text Karlovy zakládací listiny pro kapitulu na hradu Karlštejně z roku 1357.

Obrázky

Praha. Bývalý Dobytčí trh (dnes Karlovo náměstí). Sadelerův prospekt Prahy. Kaple Božího Těla. 1606.