Bruntál

Historie

okolo roku 1210

Město ležící pod úpatím Jeseníků je v písemných pramenech poprvé doloženo listinou krále Přemysla Otakara I. z roku 1223), v níž byla udělena Uničovu práva podle bruntálského vzoru. Protože z jejího textu plyne, že uničovští začali s mýcením pozemků již deset let před vydáním listiny, lze soudit, že fundace Bruntálu spadá doby starší, snad nejspíše do let kolem roku 1210.

Město Bruntál vzniklo zřejmě jako dílo lokátorské akce. Obvod města nátvar nepravidelného oválu. Přibližně ve středu jeho plochy leží menší obdélné náměstí, z jehož koutů vybíhají ulice. V prostoru za blokem, který vymezuje severní stranu náměstí, byl situován městský kostel. V rozčlenění uliční sítě a domovních bloků se již projevuje úsilí o utváření pravidelného půdorysu, aniž však zde bylo dosaženo takové dokonalosti jako u později zakládaných českých a moravských měst. Bruntál je tak v českých zemích jedním z nejstarších dokladů pokusu o geometrické členění městské dispozice.

Literatura:

ŠEBÁNEK Jindřich: Uničovská listina z r. 1223. In: Časopis společnosti přátel starožitností českých 60. Praha 1952, s. 1-15; KEJŘ Jiří: Zwei Studien über die Anfänge der Städteverfassung in den böhmischen Ländern. In: Historica 16. Praha 1969, s. 88; LÍBAL Dobroslav: Starobylá města v Československu. Praha 1970, s. 53; DOSTÁL Oldřich a kolektiv: Československá historická města. Praha 1974, s. 24, 140; KUTHAN Jiří: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města – hrady – kláštery- kostely. Vimperk 1994, s. Praha 81-82; SAMEK Bohumil: Umělecké památky Moravy a Slezska 1. Praha 1994, s. 267-278.

Obrázky

 Bruntál. Půdorys města.