Přemysl Otakar I.

1192 - 1193

Historie

(únor 1192 až prosinec 1193)

Přemysl I., jenž se dostal v letech 1192-1193 nakrátko na vladařský stolec, byl z něho sesazen intervencí císaře Jindřicha IV., s jehož pomocí byl nastolen pražský biskup Jindřich Břetislav. Přemysl musel utéct do ciziny, ale když zemřel císař Jindřich VI., vrátil se po čtyřletém pobytu za hranicemi do Čech, kde tehdy vládl jeho mladší bratr Vladislav Jindřich. Když se schylovalo ke střetnutí vojsk vedených oběma bratry, Vladislav se zřekl vlády ve prospěch Přemyslův, jehož dlouhé panování tak započalo.

Literatura:

Josef ŠUSTA: Poslední Přemyslovci a jejich dědictví. Praha 1917; Josef ŽEMLIČKA: Společenský a hospodářský vývoj v době posledních Přemyslovců. In: Jiří KUTHAN (ed.): Umění doby posledních Přemyslovců. Roztoky u Prahy 1982, s. 17–21; Josef ŽEMLIČKA: Století posledních Přemyslovců. Český stát a společnost ve 13. století. Praha 1986; Josef ŽEMLIČKA: Přemysl Otakar I. Praha 1990; Josef ŽEMLIČKA: Počátky Čech královských. 1198–1253 Proměna státu a společnosti. Praha 2002; Jiří KUTHAN: Královská hodnost českých vladařů, jejich dílo a reprezentace. In: Jiří KUTHAN / Miroslav ŠMIED (ed.): Korunovační řád českých králů. Praha 2009, s. 41–47; Martin WIHODA: První česká království. Praha 2015, s. 197–243.

Mapy

Cesta k moci Přemysla Otakara I.

Lokality