Přemysl Otakar I.

1192 - 1193

Historie

(únor 1192 až prosinec 1193)

Přemysl I., jenž se dostal v letech 1192-1193 nakrátko na vladařský stolec, byl z něho sesazen intervencí císaře Jindřicha IV., s jehož pomocí byl nastolen pražský biskup Jindřich Břetislav. Přemysl musel utéct do ciziny, ale když zemřel císař Jindřich VI., vrátil se po čtyřletém pobytu za hranicemi do Čech, kde tehdy vládl jeho mladší bratr Vladislav Jindřich. Když se schylovalo ke střetnutí vojsk vedených oběma bratry, Vladislav se zřekl vlády ve prospěch Přemyslův, jehož dlouhé panování tak započalo.

Mapy

Cesta k moci Přemysla Otakara I.

Lokality