Znojmo – Rotunda P. Marie a sv. Kateřiny

Historie

1. polovina 12. století

Rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny

Znojemská rotunda byla založena velmi jako součást Znojemského hradu, pravděpodobně Konráden II. Znojemským (otec českého knížete Konráda II. Oty)

Loď rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě je vyzdobena nástěnnými malbami, jež jsou rozděleny do čtyř pásů. První pás je tvořen malovanou draperií zavěšenou na dvou kruzích. Ve druhém pásu je znázorněn cyklus ze života Panny Marie. Ve třetím pásu je nástupnická scéna s Přemyslem Oráče, osm postav s panovnickými insigniemi a postavy donátorů - Konráda Znojemského a Marie Srbské. Čtvrtý pás tvoří malby dalších deseti panovnických postav a v kopuli je pak holubice jako symbol Ducha Svatého a čtyři evangelisté se čtyřmi serafíny.

Obrázky

Znojmo. Rotunda Rotunda P. Marie a sv. Kateřiny. Povolání Přemysla Oráče na knížecí stolec.
Znojmo. Rotunda P. Marie a sv. Kateřiny. Pohled z apsidy do lodi.