Vratislav – Kostel sv.Doroty, Václava a Stanislava při klášteře augustiniánů-eremitů

Historie

1351

Kostel sv. Doroty, Václava a Stanislava při klášteře augustiniánů-eremitů

Ve Vratislavi, největším městě Slezska, založil Karel IV. v roce 1351 klášter augustiniánů-eremitů, na jehož půdě vyrostl impozantní kostel sv. Doroty. Patrony tohoto kláštera se vedle svaté Doroty stali i sv. Václav a sv. Stanislav.

Položen je při ulici vycházející z jihovýchodního kouta velkého rynku a směřující k bráně, kterou se do města vstupovalo na jižní straně jeho obvodu. Intaktně dochovaná stavba kostela má značně dlouhý presbytář o čtyřech klenebních polích a polygonálním závěru. Trojlodí je řešeno jako síňové, přičemž vnitřní prostor je tu výškově dimenzovaný. S výjimkou úzkého západního pole s křížovou klenbou má hlavní loď takřka čtvercová klenební pole opatřená hvězdovými klenbami. Naproti tomu v úzkých lodích bočních byly použity obkročné klenby trojpaprsčité.

Síňovým řešením trojlodí, uplatněním hvězdových kleneb v lodi hlavní a trojpaprsčitých v lodích bočních i výškovým dimenzováním vnitřního prostoru je kostel sv. Doroty velmi podobný vratislavskému kostelu Panny Marie Na Písku. I když se tu jedná o fundaci samotného Karla IV., řadí se do velké skupiny vratislavských chrámů, jeho architektura je svým charakterem spjata s místním vratislavským prostředím.

Na svém, vnějšku má kostel sv. Doroty, Václava a Stanislava jeden akcent na západě. Je jím bohatěji členěný štít. Na protilehlé straně směrem do ulice spojující velký rynek s branou na obvodu města, kam, se obrací presbytář, byl jeho korpus obohacen o opěráky vrcholící ve fiálách, byl tu tedy uplatněn prvek z repertoáru katedrální architektury. A navíc na parapetu osového okna byly umístěny tři erbovní štíty. Ve středním je říšská orlice, k níž se ze stran naklání štít se slezskou orlicí s pružinou a štít s českým dvouocasým lvem, který tu na frekventované ulici demonstroval příslušnost Vratislavi k České koruně.

Obrázky

Vratislav. Kostel sv. Doroty, sv. Václava, sv. Stanislava.
Vratislav. Kostel sv. Doroty, sv. Václava, sv. Stanislava. Půdorys.
Vratislav. Kostel sv. Doroty, sv. Václava, sv. Stanislava při klášteře augustiniánů-eremitů. Průhled hlavní lodí k oltáři.