Vratislav – Kostel sv.Doroty, Václava a Stanislava při klášteře augustiniánů-eremitů

Historie

1351

Kostel sv. Doroty, Václava a Stanislava při klášteře augustiniánů-eremitů

Ve Vratislavi, největším městě Slezska, založil Karel IV. v roce 1351 klášter augustiniánů-eremitů, na jehož půdě vyrostl impozantní kostel sv. Doroty. Patrony tohoto kláštera se vedle svaté Doroty stali i sv. Václav a sv. Stanislav.

Položen je při ulici vycházející z jihovýchodního kouta velkého rynku a směřující k bráně, kterou se do města vstupovalo na jižní straně jeho obvodu. Intaktně dochovaná stavba kostela má značně dlouhý presbytář o čtyřech klenebních polích a polygonálním závěru. Trojlodí je řešeno jako síňové, přičemž vnitřní prostor je tu výškově dimenzovaný. S výjimkou úzkého západního pole s křížovou klenbou má hlavní loď takřka čtvercová klenební pole opatřená hvězdovými klenbami. Naproti tomu v úzkých lodích bočních byly použity obkročné klenby trojpaprsčité.

Síňovým řešením trojlodí, uplatněním hvězdových kleneb v lodi hlavní a trojpaprsčitých v lodích bočních i výškovým dimenzováním vnitřního prostoru je kostel sv. Doroty velmi podobný vratislavskému kostelu Panny Marie Na Písku. I když se tu jedná o fundaci samotného Karla IV., řadí se do velké skupiny vratislavských chrámů, jeho architektura je svým charakterem spjata s místním vratislavským prostředím.

Na svém, vnějšku má kostel sv. Doroty, Václava a Stanislava jeden akcent na západě. Je jím bohatěji členěný štít. Na protilehlé straně směrem do ulice spojující velký rynek s branou na obvodu města, kam, se obrací presbytář, byl jeho korpus obohacen o opěráky vrcholící ve fiálách, byl tu tedy uplatněn prvek z repertoáru katedrální architektury. A navíc na parapetu osového okna byly umístěny tři erbovní štíty. Ve středním je říšská orlice, k níž se ze stran naklání štít se slezskou orlicí s pružinou a štít s českým dvouocasým lvem, který tu na frekventované ulici demonstroval příslušnost Vratislavi k České koruně.

Literatura:

Ch. REISCH: Geschichte des Klosters und der Kirche St. Dorothea in Breslau. Breslau 1908; Václav MENCL: Česká architektura doby lucemburské. Praha 1948, s. 137; Hans TINTELNOT: Die mittelalterliche Baukunst Schlesiens (= Quellen und Darstellungen zur schlesischen Kunstgeschichte). Kitzingen 1951, s. 124-127; Andrzej WŁODAREK (red.): Katalog zabytków (Teresa MROCZKO / Marian ARSZYŃSKI (red.): Architektura gotycka w Polsce. Dzieje sztuki polskiej. Tom drugi). Warszawa 1995, s. 267-268; Jan HARASIMOWICZ (ed.): Atlas architektury Wrocławia Tom I. Wrocław 1997, s. 34-35; Romuald KACZMAREK: Rzeźba architektoniczna XIV wieku we Wrocławiu. Wrocław 1999, s. 153-158; Ernst BADSTÜBNER / Dietmar POPP / Andrzej TOMASZEWSKI / Dethard von WINTERFELD: Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen. Schlesien. München / Berlin 2005, s. 1062-1065; Józef PILCH: Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska. Warszawa 2005, s. 416-418; Hanna KOZACZEWSKA-GOLASZ: Halowe kościoły z XIV wieku na Śląaku. Wrocław 2013, s. 284-297; Romana PETRÁKOVÁ: Kostel sv. Doroty ve Vratislavi – opomíjená fundace Karla IV. In: Miroslav ŠMIED / František ZÁRUBA (ed.): Ve službách knížat a králů. Kniha k poctě profesora Jiřího Kuthana (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. XVI). Praha 2013, s. 128-150.

Obrázky

Vratislav. Kostel sv. Doroty, sv. Václava, sv. Stanislava.
Vratislav. Kostel sv. Doroty, sv. Václava, sv. Stanislava. Půdorys.
Vratislav. Kostel sv. Doroty, sv. Václava, sv. Stanislava při klášteře augustiniánů-eremitů. Průhled hlavní lodí k oltáři.