Vratislav – Komenda křižovníků s červenou hvězdou

Historie

1253

Komenda křižovníků s červenou hvězdou s kostelem sv. Matěje

V těsném sousedství klášterů menších bratří a klarisek vyrostla komenda řádu křižovníků s červenou hvězdou, který v roce 1253 převzal správu špitálu sv. Alžběty založeného na místě knížecí kurie kněžnou Annou Českou v roce 1243. Části křižovnického kostela nesoucího zasvěcení sv. Matěje – presbytář a dolní část věže, pochází ještě z doby okolo roku 1300.

Obrázky

Vratislav. Kostel sv. Matěje řádu křižovníků s červenou hvězdou. Pohled z jižní strany.