Vratislav – Dům č.30

Historie

úpravy v době Lucemburků

Dům č. 30

Kromě knížecích hradů na pravém břehu Odry v blízkosti biskupského chrámu a na břehu levém sloužil snad v době Lucemburků pro potřeby krále i dům č. 30 ve východní frontě velkého rynku. Jeho původní stavba byla v raném 20. století zbourána a nemáme k němu ani písemné zprávy.

Víme však, že měl pozoruhodnou sochařskou výzdobu. Je pravděpodobné, že na jeho průčelí byly osazeny erby, jejichž podobu zachycují stará vyobrazení. Zdá se, že v osové poloze tu byl štít s orlicí, patrně říšskou, nesený z obou stran figurami andělů. K tomuto štítu se ze stran v úklonu pojily štít s českým dvouocasým lvem a přilbicí s orlím křídlem v klenotu a štít se slezskou orlicí s pružinou. Navíc se z tohoto domu dodnes dochoval dvoudílný reliéf pocházející patrně z okenního parapetu. Z jeho spodní šikmé části vyrůstají vzhůru před dvě polofigury mladého páru – muže a ženy na hlavě s charakteristickým čepcem, v němčině nazývaným Kruseler. Soudí se, že by se tu mohlo jednat o ideální zobrazení Václava IV. a jeho manželky Jany Bavorské a že reliéfy pochází z let 1375-1385. Tomu by mohla nasvědčovat heraldická výzdoba domu. Jeho fasáda tak patrně dávala okázalým způsobem najevo přítomnost a moc panovníka. Tento manifestační akcent sochařské výzdoby domu byl o to výraznější, že jeho fasáda se obracela přímo k průčelí radnice, která byla sídlem městské samosprávy.

Literatura:

Romuald KACZMAREK: Prawdopodobny dom królów czeskich na rynku we Wrocławiu. In: Lenka BOBKOVÁ / Jana KONVIČNÁ (ed.): Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.-17. století (= Korunní země v dějinách českého státu III.). Praha 2007, s. 255-272; Olgierd CZERNER: Rynek wrocławski. Wrocław 1976, s. 29, 33 (obr. 33); R. STEIN: Der Grosse Ring zu Breslau. Breslau 1935, s. 193-194; Mieczysław ZLAT: Speculum vitae z wrocławskiego Domu Wagi. In: Sztuka i historia. Warszawa 1966, s. 97-105, obr. 191, 192; Olgierd CZERNER: Rynek wrocławski. Wrocław 1976, s. 60-61, obr. 190; Andrzej WŁODAREK: Katalog zabytków (Teresa MROCZKO / Marian ARSZYŃSKI: Architektura gotycka w Polsce tom. 2.). Warszawa 1995, s. 262-263; Olgierd CZERNJER: Rynek wrocławski. Wrocław 1976, s. 61, 63 (obr. 45); Zygmunt ŚWIECHOWSKI (red.): Wrocław. Jeho dzieje i kultura. Warszawa 1978, s. 190 (obr. 190); Ludwig BURGEMEISTER: Das Haus zur Goldenen Krone. In: Schlesiens Vorzeit Bd. 3. Breslau 1904, s. 93-99; Olgierd CZERNER: Rynek wrocławski. Wrocław 1976, s. 61; Zygmunt ŚWIECHOWSKI (red.): Wrocław. Jeho dzieje i kultura. Warszawa 1978, s. 215; Klara KACZMAREK-LÖW: Wendel Roskopf. Architekt wczesnego renesancsu. Mity i rzeczywistość. (= Studia z Historii Kultury Europy środkowej tom. I). Wrocław 2010, s. 354-356.

Obrázky

Vratislav. Dvě polofigury z domu čp. 30. ve východní frontě velkého rynku.