Vratislav – Dům č.30

Historie

úpravy v době Lucemburků

Dům č. 30

Kromě knížecích hradů na pravém břehu Odry v blízkosti biskupského chrámu a na břehu levém sloužil snad v době Lucemburků pro potřeby krále i dům č. 30 ve východní frontě velkého rynku. Jeho původní stavba byla v raném 20. století zbourána a nemáme k němu ani písemné zprávy.

Víme však, že měl pozoruhodnou sochařskou výzdobu. Je pravděpodobné, že na jeho průčelí byly osazeny erby, jejichž podobu zachycují stará vyobrazení. Zdá se, že v osové poloze tu byl štít s orlicí, patrně říšskou, nesený z obou stran figurami andělů. K tomuto štítu se ze stran v úklonu pojily štít s českým dvouocasým lvem a přilbicí s orlím křídlem v klenotu a štít se slezskou orlicí s pružinou. Navíc se z tohoto domu dodnes dochoval dvoudílný reliéf pocházející patrně z okenního parapetu. Z jeho spodní šikmé části vyrůstají vzhůru před dvě polofigury mladého páru – muže a ženy na hlavě s charakteristickým čepcem, v němčině nazývaným Kruseler. Soudí se, že by se tu mohlo jednat o ideální zobrazení Václava IV. a jeho manželky Jany Bavorské a že reliéfy pochází z let 1375-1385. Tomu by mohla nasvědčovat heraldická výzdoba domu. Jeho fasáda tak patrně dávala okázalým způsobem najevo přítomnost a moc panovníka. Tento manifestační akcent sochařské výzdoby domu byl o to výraznější, že jeho fasáda se obracela přímo k průčelí radnice, která byla sídlem městské samosprávy.

Obrázky

Vratislav. Dvě polofigury z domu čp. 30. ve východní frontě velkého rynku.