Vratislav – Klášter klarisek

Historie

1257

Klášter klarisek s kostelem sv. Kláry

Vdova po Jindřichovi II. kněžna Anna Česká založila klášter klarisek, do něhož byly v roce 1257 přivedeny řeholnice z kláštera sv. Anežky České v Praze. V jednolodní budově tohoto klášterního kostela, neobyčejně působivé svou strohou jednoduchostí, našla místo posledního odpočinku řada členů rodu Piastovců. Byl tu pochován i vratislavský kníže Jindřich VI. († 1335), po jehož smrti přešla vláda nad vratislavským knížectvím do rukou českého krále Jana Lucemburského.