Starý Plzenec – Rotunda sv. Petra

Historie

snad 10. století - konec 15. století

Rotunda sv. Petra

Rotunda sv. Petra stojí na okraji západního předhradí akropole hradiště na kopci Hůrka a patří mezi nejstarší kostely v Čechách. Hradiště bylo od 10. století přemyslovským střediskem správy západních Čech. První zmínka o pochází z roku 976, kdy nedaleko porazil kníže Boleslav II. vojsko Oty II.

Původní stavba byla několikrát přestavována. Rotunda není zaklenutá je kruhového půdorysu s jednou podkovovitou apsidou zaklenutou konchou.

Obrázky

Starý Plzenec. Hradiště na Hůrce. Rotunda sv. Petra. Pohled od východu.