Praha – Kostel sv. Štěpána

Historie

polovina 14. století

Nové Město

Kostel sv. Štěpána

Trojlodní kostel s polygonálně ukončeným presbytářem a s věží v průčelí založil Karel IV. spolu s Novým Městem, kde měl chrám sloužit jako místní farní kostel.

Obrázky

Praha. Nové Město. Kostel sv. Štěpána na Novém Městě. Pohled  od severovýchodu.