Praha – Kostel sv. Apolináře

Historie

1362

Nové Město

Kostel sv. Apolináře

Na místo položené v blízkosti kostela sv. Kateřiny byla v roce 1362 přenesena kolegiátní kapitula ze Sadské. Zde zbudovaný kostel byl zasvěcen svatému Apolináři. Ten podle legendy přišel spolu se svatým Petrem z Antiochie do Říma a odtud byl svatým Petrem poslán do Ravenny, kde se stal prvním biskupem. U jeho hrobu v blízkosti ravennského přístavu vyrostla bazilika S. Apollinare in Classe vysvěcená v roce 549. Když pak byly z baziliky S. Apollinare in Classe přeneseny ostatky svatého Apolináře k ravennskému kostelu ariánských zbudovanému králem Theoderichem a zasvěcenému Kristu Spasiteli, dostal tento patrocinium S. Apollinare Nuovo.

Ravenna se v roce 402 stala hlavním městem západořímské říše a sídlem císaře Honoria, který opustil Milán. Po zániku západořímské říše v roce 476 se Ravenna stala sídlem barbarského krále Odoakera a od roku 493 z Ravenny vládl více než třicet král Theodorich. Dobré časy prožila Ravenna pod vládou byzantského císaře Justiniána. Ravenně, která po jeden čas byla císařskou rezidencí, náleželo v dějinách říše významné místo. Zasvěcení jednoho z novoměstských kostelů svatému Apolináři vytvářející duchovní spojení mezi Prahou a Ravennou nese tedy zřetelný imperiální kód.

Obrázky

Praha. Nové Město. Kostel sv. Apolináře.
Praha. Nové Město. Kostel sv. Apolináře. Historická fotografie.
Praha. Nové Město. Kostel sv. Apolináře. Schéma: příčný řez a půdorys.