Praha – Komenda johanitů

Historie

po roce 1158

Malá Strana

komenda johanitů s kostelem Panny Marie pod řetězem

Vladislav II. se zúčastil ve vojsku Konráda II. druhé křížové výpravy, kde se seznámil s rytířskými řády. Po svém návratu jim daroval pozemek u paty Juditina mostu na Malé Straně, kde se místním centrem řádu stala románská trojlodní bazilika Panny Marie (1182). Jméno označuje, že buď komenda byla zavírána řetězem nebo jím byla přehrazena Vltava pro lepší vybírání poplatků.

Řád johanitů, usazený u pražského mostu už v době vlády druhého českého krále Vladislava I., přistoupil v letech Karla IV. k velkorysé přestavbě staršího románského kostela Panny Marie pod řetězem. Jeho západní předsíň se svým charakterem váže k dílu svatovítské katedrály. Rozestavěno bylo trojlodí. I tento kostel se stal 13. prosince 1378 zastávkou na cestě pohřebního průvodu císaře Karla IV., jehož mrtvé tělo tu zůstalo do dalšího dne.