Praha – Klášter servitů s kostelem Panny Marie Na Trávníčku

Historie

1359

Nové Město

Klášter servitů s kostelem Panny Marie Na Trávníčku

Klášter servitů (Ordo Servorum Beatae Virginis) s kostelem Panny Marie Na Trávníčku vznikl v roce 1359. Zmíněný kostel má pozoruhodnou dispozici s čtvercovou lodí, jejíž klenby spočívají na sloupu umístěném uprostřed prostoru. Toto řešení se v architektuře doby Karla IV. a Václava IV. tu a tam objevilo. Setkáme se s ním, někdy pod vlivem Prahy, i za českými hranicemi.

Ve volbě řádu služebníků Pany Marie a s tím souvisejícím mariánským patrociniem klášterního kostela našla vyjádření obzvláštní mariánská úcta, kterou Karel IV. pěstoval. Ta asi mimo jiné vyvěrala i z vidění, které měl Karel IV. v roce 1333 na den Nanebevzetí P. Marie v italském Tarenzu. Tuto příhodu zaznamenal císař ve svém vlastním životopise. Pod dojmem této události pojal úmysl, aby ke cti P. Marie „byly v pražském kostele každodenně zpívány hodinky slavné Panny, tak aby o jejím životě, skutcích a zázracích bylo na každý den čteno nové čtení“. V Tarenzu samotném ostatně Karel IV. založil sbor mansionářů.

Obrázky

Praha. Nové Město. Kostel Panny Marie Na Trávníčku při klášteře servitů.
Praha. Nové Město. Kostel Panny Marie Na Trávníčku při klášteře servitů. Půdorys kostela.