Praha – Klášter augustiniánek s kostelem sv. Kateřiny

Historie

1354

Nové Město

Klášter augustiniánek s kostelem sv. Kateřiny

Na jednom z nejvýše položených míst Nového Města založil Karel v roce 1354 klášter augustiniánek s kostelem sv. Kateřiny Alexandrijské. I tady se volba patrocinia nepochybně neobešla bez samotného císaře. Dne 25. listopadu 1332 – na den svaté Kateřiny – svedl mladý Karel vítěznou bitvu u San Felice u Modeny. Svatá Kateřina se proto těšila jeho veliké úctě. Bývala zobrazována s korunou na hlavě – tedy jako královská dcera. Touto konotací se patrně mělo svatokateřinské patrocinium podílet na královském a imperiálním rozměru Karlovy Prahy. Podle kroniky Beneše Krabice z Weitmile roku 1367 „předposledního dne měsíce listopadu, totiž v neděli po svátku svaté Kateřiny vysvětil ctihodný otec pan Jan, arcibiskup pražský, za přítomnosti pana císaře klášter svaté Kateřiny na Novém Městě pražském, jejž, jak již bylo řečeno, pan císař založil a zbudoval“.