Praha – Juditin most

Historie

1158 - 1342

Juditin most

Kamenný most postavený ve 12. století za druhého českého krále Vladislava a nazývaný po jeho druhé manželce Juditin. Donátorkou kamenného mostu přes Vltavu byla Judina Durynská manželka krále Vladislava II. podle které dostal most jméno. Na obou stranách mostu vznikly významné fundace – na levém břehu Vltavy komenda rytířského řádu johanitů a na pravém založení sv. Anežky České, sídlo křižovníků s červenou hvězdou.

V roce 1342 za veliké povodně byl románský most z velké části poničen. Vylíčení této události přináší kronika Františka Pražského: "Téhož roku, v předvečer Očišťování svaté Marie (1. února), po předchozím teplém jižním větru, po němž přišel déšť jakoby jarní, po velmi kruté a tuhé zimě, ... nastala přívalem sněhové a dešťové vody veliká povodeň a obrovskou spoustou a tloušťkou ledu byl na několika místech stržen pražský most, takže z něho zůstala sotva čtvrtina, leč i ta byla přívalem vod a ledových ker otřesena a poškozena".... Tu lidé ponejprv pochopili, jak nebetyčně veliké dobro ztratili, neboť když se ztratí nezbytná věc, teprve se pozná její cena. Neboť jako by spadla koruna království, když se zřítil onen proslulý most, a nastala veliká potíž a nebezpečí při převážení a zármutek chudáků nemajících na převoz.“

Následují pak verše: „Mohutné zříceniny, jež z velkého pražského mostu zbyly, jak podivná věc, teď náporem vltavských proudů přinesly veliké zlo a neštěstí celému kraji".

Zničení pražského mostu bylo tu tak přirovnáno ke ztrátě koruny království. Nebylo možné najít výstižnějších slov, jimiž by se význam mostu v obecném povědomí dal lépe vyjádřit.

Obrázky

Praha. Fragment hlavy krále Vladislava I. z reliéfu menší malostranské věže Judina mostu.