Písek – Kamenný most

Historie

třetí čtvrtina 13. století

Kamenný most

Písecký kamenný most ze 13. století přes řeku Otavu je nejstarším dochovaným mostem v Česku. Ústil na pravém břehu do brány položené v severozápadním nároží města, před níž byla umístěna nižší předbrána. Vstup na druhý konec mostu z levého břehu Otavy byl rovněž chráněn branou, která spadla za povodně v roce 1767. Most byl údajně založen za sucha, přičemž tok řeky byl během stavby veden obchvatem. Z původní gotické stavby zbylo šest oblouků. Stavba samotná nenese výraznější slohové rysy, které by umožnily její přesnější datování. Několik kamenických značek užitých na kvádrech mostu se objevuje i na Zvíkově, lze tak předpokládat, že s největší pravděpodobností vznikl za vlády Přemysla Otakara II.

Obrázky

Písek. Kamenný most. Pohled z pravého břehu Otavy.