Písek – Kamenný most

Historie

třetí čtvrtina 13. století

Kamenný most

Písecký kamenný most ze 13. století přes řeku Otavu je nejstarším dochovaným mostem v Česku. Ústil na pravém břehu do brány položené v severozápadním nároží města, před níž byla umístěna nižší předbrána. Vstup na druhý konec mostu z levého břehu Otavy byl rovněž chráněn branou, která spadla za povodně v roce 1767. Most byl údajně založen za sucha, přičemž tok řeky byl během stavby veden obchvatem. Z původní gotické stavby zbylo šest oblouků. Stavba samotná nenese výraznější slohové rysy, které by umožnily její přesnější datování. Několik kamenických značek užitých na kvádrech mostu se objevuje i na Zvíkově, lze tak předpokládat, že s největší pravděpodobností vznikl za vlády Přemysla Otakara II.

Literatura:

GRUEBER Bernhard: Die Kunst des Mittelalters in Böhmen 3. Wien 1877, s. 22; SOUKUP Josef: Soupis památek historických a uměleckých v království českém 33. Politický okres písecký. Praha 1910, s. 176-183; SEDLÁČEK August: Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou 3. Písek 1913, 271-281; VELFLÍK Albert Vojtěch: O čtyřech kamenných mostech v Čechách založených v letech 1169-1357. In: Technický obzor. Praha 1921, s. 92; DENKSTEIN Vladimír / MATOUŠ František 1953, s. 22; ADAMEC J., 1967; KUTHAN J., 1973a, s. 38-39; KUTHAN J., 1975, s. 75n; POSPÍŠILOVÁ I., 1978, s. 121; POCHE E. a kolektiv, 1980, s. 50-52; LÍBAL D., 1984, s. 158; KUTHAN Jiří: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města – hrady – kláštery – kostely. Vimperk 1994, s. 298-300; LAVIČKA Roman / ČAPEK Ladislav / FRÖHLICH Jiří / HAVLICE Jiří / KRAJÍC Rudolf / REITINGER Lukáš: Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců. České Budějovice 2016, s. 125-127.

Obrázky

Písek. Kamenný most. Pohled z pravého břehu Otavy.