Nový Bydžov

Historie

1305

Nový Bydžov, ležící při řece Cidlině, byl založen jako královské město opodál starší osady v době vlády krále Václava II. Potvrzuje to panovníkova listina z roku 1305.

Město má dispozici ve tvaru pravoúhlého čtyřúhelníku, jehož severní strana je mírně konvexně vydutá. Uprostřed městské plochy leží kvadratické náměstí, z jehož koutů a středů jednotlivých stran vycházejí ulice. Domovní zástavba je sestavena do čtverhranných bloků a ulice se protínají v pravých úhlech. Na jižním okraji města bylo vytyčeno místo pro farní kostel a v jihovýchodním koutě města stával královský hrad.

Půdorys Nového Bydžova vyniká jasným a přehledným řešením a geometrickým řádem, příznačným pro četné městské fundace doby posledních Přemyslovců. Mezi nimi patří půdorysné řešení Nového Bydžova k formálně nejvyspělejším.

Literatura:

ŠIMÁK J. V., 1938, s. 850-855; DOSTÁL O. a kolektiv, 1974, s. 273; POCHE E. a kolektiv, 1978, s. 503n.

Obrázky

Nový Bydžov. Půdorysné schéma města.