Nieder Ingelheim – Kanonie augustiniánů

Historie

1354

Kanonie augustiniánů

Vedle svatováclavské úcty podporoval a pěstoval Karel IV. i kult svého dávného předchůdce na císařském trůně – Karla Velikého. Zatímco svatý Václav reprezentoval České království, Karel Veliký byl zosobněním Svaté říše římské. V Nieder-Ingelheimu na Rýně, pokládaném za rodiště Karla Velikého, založil Karel IV. v roce 1354 kanonii řádu augustiniánů, podřízenou pražskému klášteru P. Marie a sv. Karla Velikého Na Karlově. Ingelheimská oratoř byla zasvěcena k poctě sv. Václava a sv. Karla Velikého, přičemž český patron tu byl jmenován na prvním místě. Spojení těchto dvou patrocinií bylo nepochybně i politickým manifestem. Vyjadřovalo společnou vládu Karla IV. jak v České koruně, tak i ve Svaté říši římské a patrně manifestovalo i nároky českých vladařů na říšskou korunu

Literatura:

Johanne AUTENRIETH (ed.): Ingelheim am Rhein. Forschungen und Studien zur Geschichte Ingelheims von Kurt Böhner, Walter Sage, Peter Classen, Horst Fuhrmann, Adalbert Erler, Ludwig Petry, Ernast Emmerling. Ingelheim am Rhein 1964; Jiří Kuthan/ Jan Royt: Karel IV. Císař a český král – vizionář a zakladatel. Praha 2016, s. 41, 186, 305, 400, 463, 587.

Obrázky

Nieder-Ingelheim. Zbytky císařského paláce.