Namysłow – hrad

Historie

po roce 1359

Hrad

Ve slezském Namysłowě, kde se Karel IV. 22. listopadu 1348 setkal s polským králem Kazimírem, v listině vydané zde 2. února 1359 inkorporovaném do České koruny, dal Karel IV. přestavět tamní hrad. Velký sál v patře tamního paláce se otevírá do drobné kaple s klenbou, kde je ve svorníku reliéf dvouocasého českého lva.

Literatura:

Ernst BADSTÜBNER / Dietmar POPP / Andrzej TOMASZEWSKI / Dethard von WINTERFELD: Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen. Schlesien. München / Berlin 2005, s. 641. + Kurt BIMLER: Quellen zur schlesischen Kunstgeschichte Heft 6. Breslau 1941, s. 47.Jiří KUTHAN / Jan ROYT: Karel IV. Císař a český král – vizionář a zakladatel. Praha 2016, s. 761–762.

Obrázky

Slezsko.Namysłow hrad. Současná podoba.