Namysłow

Historie

druhá pol. 14. století

Za vlády Karla IV. bylo v Namyslowě budováno nové opevnění, jako stavební materiál zde byly použity cihly. Velké části této fortifikace se dodnes dochovaly. Sám Karel IV. věnoval v roce 1359 roční plat na jeho výstavbu.

Na západním okraji města byl v době Karla IV. zbudován zeměpanský hrad, jehož středověké části jsou dochovány v areálu rozsáhlého pivovaru. Z palácové stavby na obdélném půdorysu tu do nádvoří vystupuje arkýř otevřený v patře do velkého sálu. Na svorníku klenby v nitru arkýře tu spatřujeme českého dvouocasého lva.

Ten přichází i na jednom ze svorníků ve farním kostele sv. Petra a Pavla, kde spatřujeme i slezskou orlici, a hlavu sv. Jana Křtitele, patrona města Vratislavi a vratislavského biskupství. Namyslowský kostel byl založen jako trojlodní síň s trojdílným závěrem, jehož veliká střední část je uzavřeny polygonálně, podobně i mnohem menší části boční. Byla tu tedy uplatněna dispozice, s níž se setkáváme ve Vratislavi (kostel P. Marie Na Písku, kostel sv. Doroty, Václava a Stanislava). A podobně i v Namyslowě dostala hlavní loď klenby hvězdové a lodě boční byly zaklenuty obkročnými klenbami trojpaprsčitými. První etapa výstavby tohoto rozměrného chrámu spadá ještě do posledního desetiletí života císaře Karla IV., protáhla se až do doby po roce 1400.

Konečně v letech 1374–1378 byla uprostřed čtverhranného náměstí v Namyslowě budována i radnice.106 V jejím nitru se dosud dochoval sál zaklenutý trojpaprsčitými klenbami s pěti středovými svorníky. Tvůrcem této stavby tu byl mistr Petr, s nímž se podle městských análů Franze Frobela v roce 1378 za jeho dílo vypořádala městská rada.

Město Namyslow je spjato s osobou císaře Karla IV. několikanásobně. Karel Namyslow navštívil a při té příležitosti se tu v roce 13487 odehrálo jeho setkání s polským králem Kazimírem Velikým. V době Karla IV. tu byl budován zeměpanský hrad a konečně císař podporoval výstavbu městského opevnění. V době Karlově se v Namyslowě intenzivně stavělo a to, co zde tehdy vyrostlo, je svým charakterem těsně spjato se stavbami vratislavskými.

Literatura:

W.LIEBICH: Chronik der Stadt Namslau von Begründung derselben bis auf die neueste Zeit. Namslau 1862; Kurt H. DEGEN / W.BLEYL / W.WERBICK / F.FOCKE: Die Bau- und Kunstdenkmäler Schlesiens 2. Regierunsbezirk Breslau. 1. Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Namslau. Breslau 1939; Kurt BIMLER: Zur Baugeschuichte von Stadt und Kreis Namslau. In: Kurt BIMLER: Quellen zur Schlesischen Kunstgeschichte Heft 6. Breslau 1941, s. 43-68; A. KNOBLICH: Namslau, eine deutsche Stadt im Osten, 1941; Andrzej WŁODAREK (red.): Katalog zabytków (Teresa MROCZKO / Marian ARSZYŃSKI (red.): Architektura gotycka w Polsce. Dzieje sztuki polskiej. Tom drugi). Warszawa 1995, s. 161-163; BADSTÜBNER Ernst / Dietmar POPP / Andrzej TOMASZEWSKI / Dethard von WINTERFELD: Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen. Schlesien. München / Berlin 2005, s. 639-643; Hanna KOZACZEWSKA-GOLASZ: Halowe kościoły z XIV wieku na Śląsku. Wrocław 2013, s. 160-173.; Ernst BADSTÜBNER / Dietmar POPP / Andrzej TOMASZEWSKI / Dethard von WINTERFELD: Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen. Schlesien. München / Berlin 2005, s. 641. + Kurt BIMLER: Quellen zur schlesischen Kunstgeschichte Heft 6. Breslau 1941, s. 47.; Jiří Kuthan / Jan Royt: Karel IV. Císař a český král – vizionář a zakladatel. Praha 2016, s. 761–762.; Andrzej WŁODAREK (red.): Katalog zabytków (MROCZKO Teresa / ARSZYŃSKI Marian (red.): Architektura gotycka w Polsce. Dzieje sztuki polskiej. Tom drugi). Warszawa 1995, s. 162; Dalibor PRIX: O slezsko-českých vztazích ve středověké architektuře doby lucemburské. In: Mateusz KAPUSTKA / Jan KLÍPA / Andrzej KOZIEL / Piotr OSZCZANOWSKI / Vít VLNAS (ed.): Slezsko. Perla v České koruně. Historie – kultura –umění. Praha 2007, s. 169-170; Hanna KOZACZEWSKA-GOLASZ: Halowe kościoły z XIV wieku na Śląsku. Wrocław 2013, s. 160-173.; Andrzej WŁODAREK (red.): Katalog zabytków (MROCZKO Teresa / ARSZYŃSKI Marian (red.): Architektura gotycka w Polsce. Dzieje sztuki polskiej. Tom drugi). Warszawa 1995, s. 161-162; Dalibor PRIX: O slezsko-českých vztazích ve středověké architektuře doby lucemburské. In: Mateusz KAPUSTKA / Jan KLÍPA / Andrzej KOZIEL / Piotr OSZCZANOWSKI / Vít VLNAS (ed.): Slezsko. Perla v České koruně. Historie – kultura –umění. Praha 2007, s. 169-171 + Kurt BIMLER: Quellen zur schlesischen Kunstgeschichte Heft 6. Breslau 1941, s. 57.

Obrázky

Namysłow. Úsek městského opevnění.
Namysłów. Kostel sv. Petra a Pavla. Pohled od jihovýchodu.