Mylau – hrad

Historie

od roku 1367 začleněn do České Koruny

Ve Fojtlandu začal Karel IV. upevňovat svůj vliv od konce 50. let 14. století. K roku 1369 uvádí Beneš Krabice z Weitmile, že tam v té době císař „pro české království zakoupil mnoho velmi pevných hradů“. Za Karla IV. byl přestavován hrad v Mylau, kde je dosud zachována kamenná deska s reliéfem dvouocasého českého lva. Nad branou (tzv. Martkttor) bývalo torzo rytířské figury, snad tu mohlo jít o postavu sv. Václava. Jako analogie se nabízí svatováclavská figura nad branou hradu v Laufu, v jejíž blízkosti byla obdobně osazena deska s českým lvem.

Literatura:

Richard NĚMEC: Milín ve Fojtlantsku. Karlovské umění jako metafora vlády v nově se konstituující části Coronae regni Bohemiae. In: Luděk BŘEZINA, Jana KONVIČNÁ / Jan ZDICHYNEC (ed.): Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc. Praha 2006, s. 363-383.

Obrázky

Mylau. Burg Mylau. Celkový pohled na hrad.
Mylau. Burg Mylau. Vstupní věž.