Libušín – hradiště

Historie

konec 9. století - ztráta významu poč. 11. století

Hradiště sloužilo jako vojenský opěrný bod moci knížecích Přemyslovců. Svůj význam ztratilo na počátku 11. století.

Podle Kosmovy kroniky se právě zde měla odehrát slavná Libušina věštba o vzniku Prahy. „Vidím veliký hrad, jenž slávou nebes se dotkne, ve hvozdě leží místo – je vzdáleno ode vsi této na třicet honů a mez mu určují vltavské vlny. ..

Literatura:

Jiří Sláma: Přemyslovská doména na počátku 10. století. In: Petr Sommer/ Dušan deštík/ Josef Žemlička (eds.): Přemyslovci Budování českéhostátu. Praha 2009, s. 74 – 76, zvláště s. 75.