Kurdějov – Kostel sv. Jana Křtitele

Historie

1465

kostel sv. Markéty

Výstavný pozdně gotický kostel byl zbudován v Kurdějově na jihozápadní Moravě nedaleko od Hustopečí. Pozdně gotickou výstavbu presbytáře datuje letopočet 1465 na opěrném pilíři v jeho závěru. Na opěrácích najdeme i znak překřížených ostrví pánů z Lipé, kteří byli držiteli zdejšího zboží. Loď kostela, na východě rozšířená mírně vystupujícími rameny, dostala později hvězdovou klenbu. Od jihu se do jejího nitra vstupuje náročně utvářeným portálem, z jehož boků vyrůstají vzhůru fiály a ze středu osová kytka, na níž spočívá kamenná socha Ukřižovaného. Kamenná kazatelna, jejíž podnož je velmi zjednodušenou reflexí kazatelny vídeňského dómu, nese letopočet 1522. Tehdy byl patrně celý kostel dokončen. Dokola ho pak obklopuje obvodová hradba, k níž se na západě pojí masivní hranolová věž a na severu drobná kaple Všech svatých, sklenutá síťovou klenbu. Kurdějovský kostel spolu s obvodovou fortifikací patří k nejpůsobivějším stavbám pozdní gotiky na jižní Moravě.

Literatura:

August PROKOP: Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung. II. Band. Das Zeitalter der gotischen Kunst. Wien 1904, s. 449; Bohumil SAMEK: Umělecké památky Moravy a Slezska 1. Praha 1994, s. 573-576; Petr KROUPA: Opevněný farní kostel sv. Jana Křtitele v Kurdějově. In: Kaliopi CHAMONIKOLA (ed.): Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. II. Brno. Brno 1999, s. 115-118.

Obrázky

Kurdějov. Kostel sv. Markéty.