Kašperské Hory

Historie

první zmínka 1337

Fundátorská aktivita Karla IV. a snad už i jeho otce Jana Lucemburského zasáhla i do končin ležících poblíž horního toku řeky Otavy v jihozápadních Čechách. Tady zažilo dobu vzestupu městečko Kašperské Hory (německým jménem Bergreichenstein). Vzniklo snad už někdy na konci 13. nebo v raném 14. století, poprvé je doloženo v roce 1337, kdy ho Jan Lucemburský postoupil svému věřiteli Petrovi z Rožmberka. Původní osídlení u kostela sv. Mikuláše bylo přeneseno na opodál položené místo, kde uprostřed nově vytyčeného obdélného náměstí byl budován kostel sv. Markéty. Podobně jako starší kostel sv. Mikuláše, má i on podobu jednoduché trojlodní baziliky.