Kašperk – hrad

Historie

1356

V roce 1356 nařídil Karel IV. Vítovi Hedvábnému, aby nedaleko od horního města Kašperské hory pro obranu země české postavil hrad nazvaný Kašperk. Přikázal současně měšťanům Prachatic i jiným obyvatelům české země, aby mu v tom nepřekáželi a byli nápomocni. I v tomto případě mělo původní jméno hradu Karlsberg – Karlova hora připomínat fundátora a stavebníka, samotného císaře. K prosperitě regionu mělo přispět i nařízení Karla IV. z roku 1366, kdy na císařův příkaz byla zřízena nová cesta z Bavor do Čech na Kašperské Hory.

Pro výstavbu nového hradu bylo vybráno místo na horském hřbetu, odkud se otevírá výhled do vzdálených míst. Hrad situovaný v této nápadné poloze je zdaleka viditelný a je tak nápadnou dominantou. Jeho jádro má podobu masívního bloku na obdélném půdorysu. Na jeho užších koncích se zdvihají mohutné hranolové věže, mezi nimiž byla umístěna palácová stavba. Tato bloková podoba hlavní části hradu je tu nápadně podobná Karlovu hradu Radyně na Plzeňsku.

Literatura:

František PALACKÝ (ed.): Archiv český II. Praha 1842, s. 182; August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a tvrze království českého 11. Prachensko. Praha 19362, s. 163-174; Viktor KOTRBA: Katalog architektury. In: Jaroslav PEŠINA (ed.): České umění gotické 1350-1420. Praha 1970, s. 89; Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady 2. Praha 1972, s. 63-68.

Obrázky

Hrad Kašperk. Jižní strana.
Hrad Kašperk.
Hrad Kašperk. Nádvoří.