Karlshaus – hrad

Historie

první zmínka 1357 - zanikl v době husitských bojů

Oproti jiným hradním fundacím Karla IV. měl mnohem skromnější podobu hrad Karlshaus (Karlův dům) poprvé připomínaný v roce 1357, dnes známý jako Hrádek. Byl zbudován na návrší nad levým břehem Vltavy nedaleko od Hluboké poblíž Purkarce. Jeho obvod měl podobu nepravidelného šestiúhelníka, jehož tři strany byly natolik krátké, že celková dispozici působila dojmem trojúhelníka. K vnitřní líci obvodové hradby přiléhaly budovy obepínající ústřední nádvoří. Přístup do hradu byl průjezdem v severní budově, jejíž východní část zaujímala kaple ukončená pětibokým presbytářem. V souvislosti s výstavbou hradu tu byl učiněn pokus založit i nové městečko. O tomto městečku pojmenovaném Karlshaus však zprávy brzy mizí. Bez výsledku byly pokusy o zjištění jeho polohy, snad je proto nejpravděpodobnější, že vzniklo na místě starší obce Purkarec