Karlsfried – hrad

Historie

1356

U vesnice Lückendorf v Žitavsku, založil Karel v roce 1356 hrad Karlsfried, k dispozici měl císař i dům v Žitavě, u něhož nařídil v roce 1367 zbudovat i nový příkop.

Literatura:

Joachim Leopold HAUPT (ed.): Johannes von Guben Jahrbuecher des zittauischen Stadtschreibers und einiger seiner Amtsnachfolger. In: Scriptores rerum Lusaticarum Neue Folge I. Goerlitz 1839, s. 10, 33; August SEDLÁČEK: Místopisný slovník historický. Praha 1908 (reprint Praha 1998), s. 655 (heslo Nový hrad); Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady 2. Praha 1972, s. 72-75; František KAVKA: Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378), I. díl. Praha 1993, s. 113-114; Richard NĚMEC: Architektura – vláda – země. Rezidence Karla IV. v Praze a zemích Koruny české. Praha 2015, s. 199-207. Zbudovat hrad Karlsfried nařídil císař Tistovi z Libštejna, purkrabímu na hradě Bezdězu 9. srpna 1357