Karlovy Vary

Historie

druhá polovina 14. století

město a hrad

Jméno Karla IV. nese dodnes město Karlovy Vary. Tady při řece Teplé a termálních pramenech vzniklo v době Karlově městečko a také hrad. Co do rozlohy patřil k nejmenším královským hradům vzniklým v době Karlově. Jeho hlavní součástí byla dodnes v jádře dochovaná hranolová masívní věž