Karlík – hrad

Historie

druhá polovina 14. století

Na Karla IV. upomínal svým jménem i malý hrádek Karlík ve středních Čechách poblíž toku řeky Berounky. Byl to nejmenší z hradů zbudovaných Karlem IV. Stál na vrcholu strmého návrší, přístup k němu byl od severozápadu, kde byl zřízen příkop. Za ním se zdvihala široká věžovitá stavba na přístupové straně polygonálně zalomená, k níž se v pravém úhlu pojila další budova zaujímající jihozápadní bok hradu.