Doksany – Klášter premonstrátek

Historie

1144 - 1234

Klášter premonstrátek

Ženský premonstrátský klášter založil kníže Vladislav II. se svou chotí Gertrudou poblíž knížecího dvorce. V 17. století proběhla rozsáhlá stavební úprava klášterního komplexu.

Obrázky

Doksany. Klášter premonstrátek. Letecký snímek
Doksany. Klášter premonstrátek. Kostel Panny Marie. Půdorys.