Vladislav Jindřich

1197 - 1197

Historie

(23. června až 6. prosince 1197)

Český kníže (1192-1194) a moravský markrabě (1197-1222). Druhorozený syn Vladislava II.

Mapy

Vladislav Jindřich.

Lokality