Spytihněv II.

1055 - 1061

Historie

(1055–1061)

Po smrti Břetislavově (1035-1055) se nástupcem na knížecím stolci stal jeho syn Spytihněv II. Podle Kosmy „když kníže Spytihněv přijel k svátku svatého Václava do Prahy, viděl, že kostel svatého Víta není tak veliký, aby stačil lidu přicházejícímu odevšad na pouť. Tento kostel vystavěl někdy sám svatý Václav k podobenství kostela římského okrouhlý – v něm i tělo téhož svatého Václava odpočívalo – a rovněž i druhý kostelík, přilehlý a jakoby v předsíni toho kostela ležící, kde uprostřed na velmi těsné ploše byl hrob svatého Vojtěcha. Kníže, uznav proto za nejlepší oba zbořiti a vystavěti jeden veliký kostel oběma dědicům země české, vyměřil ihned v dlouhém okruhu místo pro kostel a položil základy; stavba se hemží lidmi, zdi se zdvíhají; ale šťastné jeho počátky hned příštího roku přetrhla smrt knížete nevčasná“. Spytihněv obdaroval i klášter benediktinů na Ostrově a založil kapitulu v Litoměřicích.

Podle záznamu v kodexu Collectio canonum vatikánské knihovny, který sestavil kardinál Deusdedit v osmdesátých letech 11. století, udělil papež Mikuláš II. (1058-1061) knížeti Spytihněvovi II. za roční poplatek právo užívat mitru. Mitra byla znamením hodnosti, které nosili římští patriciové. V 11. století udělovali papežové právo nosit mitru vysokým církevním hodnostářům – arcibiskupům, biskupům a opatům, tak papež Lev IX. udělil v roce 1049 právo nosit mitru trevírskému arcibiskupovi. Pod korunou nosili mitru i císařové, byla výrazem toho, že spolu s císařskou korunovací byl císař povyšován na římského patricie.

Kronikář Kosmas s podivem udělení práva nosit mitru nezmiňuje. Uvádí ale, že Spytihněv se na počátku postu odíval do biskupského pláště s kožíškem a do kněžské sukně. Mitra se stala znamením, které svými asociacemi nepochybně povyšovalo Spytihněva nad jiné nekorunované teritoriální pány a dodávala českému knížeti nový lesk a také byla viditelným vyjádřením přízně papežského stolce.

Mapy

Rozsah moci knížete Spytihněva II. (leden 1055 až leden 1061).

Lokality