Rudolf I. Habsburský

1306 - 1307

Historie

(1306–4. červenec 1307)

Velkou příležitost si nechtěl dát ujít ani římský král Albrecht. Habsburské nároky na český trůn se mohly opírat o příbuzenství s Přemyslovci – poslední přemyslovský král Václav III. byl synem Albrechtovy sestry Guty Habsburské. Část pánů a měšťanů zvolila králem Albrechtova syna Rudolfa a Jindřich Korutanský z Čech uprchnul. Aby oprávněnost svého nástupu na český trůn upevnil, oženil se Rudolf s mladou vdovou po Václavovi II. Alžbětou Rejčkou. Habsburský pokus však neskončil úspěšně, protože v létě 1307 Rudolf u Horažďovic zemřel. Zbraslavský opat Konrád ho pohřbil v Praze v chrámu sv. Víta, kde také byly v roce 1870 nalezeny Rudolfovy pohřební insignie.

Literatura:

Jiří KUTHAN: Královská hodnost českých vladařů, jejich dílo a reprezentace. In: Jiří KUTHAN / Miroslav ŠMIED (ed.): Korunovační řád českých králů. Praha 2009, s. 78–79.

Mapy

Rudolf I. Habsburský, zápas o českou korunu.