Oldřich

1012 - 1033

Historie

(1012–1033, 1034)

Nejmladší syn Boleslava II.

Panně Marii. Legenda Kristiánova proto označuje Bořivoje jako „prvního zakladatele svatých míst“.

Literatura:

Dětmar z Merseburku. Kronika. Praha 2008, s. 204; Barbara KRZEMIEŃSKA: Břetislav I. Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století. Praha 1999, s. 76-87; Kronika Kosmova, kniha 1, kap. 40 – FRB II, s. 63; Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 69; Mnich sázavský – FRB II, s. 241-243; O posledních dobách vlády knížete Oldřicha: Barbara KRZEMIEŃSKA: Břetislav I. Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století. Praha 1999, s. 161-170; Kronika Kosmova, kniha 1, kap. 42 – FRB II, 63; Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 65-67.

Mapy

První období vlády knížete Oldřicha (duben 1012 až listopad 1033).

Centra hradské moci v době knížete Oldřicha.

Druhé období vlády knížete Oldřicha (duben 1034 až listopad 1034).

Lokality