Konrád II. Ota

1189 - 1191

Historie

(1189–1191)

Konrád byl synem Konráda Znojemského údělného moravského knížete.

Mapy

Konrád II. Ota a jeho neúspěšný pokus o ovládnutí knížecího stolce.

Události v období březen 1189 až září 1191.

Konrád II. Ota, účast na císařské korunovační jízdě Jindřicha VI.

Lokality