Konrád II. Ota

1189 - 1191

Historie

(1189–1191)

Konrád byl synem Konráda Znojemského údělného moravského knížete.

Literatura:

Jarlochův letopis – FRB II, s. 508; Jarlochův letopis – FRB II, s. 509; Boris NOVOTNÝ: Archeologický výzkum hradu „Rokyten“ na Moravě z 11. až poloviny 12. století, jeho hradský obvod a románský dvorec Řeznovice. In: Archaeologia historica 6. Brno 1981, s. 221-238; Martin WIHODA: Morava v době knížecí 906-1197. Praha 2010, s. 226.

Mapy

Konrád II. Ota a jeho neúspěšný pokus o ovládnutí knížecího stolce.

Události v období březen 1189 až září 1191.

Konrád II. Ota, účast na císařské korunovační jízdě Jindřicha VI.

Lokality