Břetislav II.

1092 - 1100

Historie

(1092–1100)

Prvorozený syn knížete a následně krále Vratislava II.

Mapy

Vojenská tažení a rozsah moci knížete Břetislava II.