Břetislav II.

1092 - 1100

Historie

(1092–1100)

Prvorozený syn knížete a následně krále Vratislava II.

Literatura:

Kronika Kosmova, kniha II, kap. 50 – FRB II, s. 133; Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 139; Kronika Kosmova, kniha III, kap. 3 – FRB II, s. 136-137; Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 143-144; Kronika Kosmova, kniha III, kap. 1 – Josef EMLER (ed.): Fontes rerum bohemicarum. Praha 1874, s. 138; překlad do českého jazyka Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 145; Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 145-146; Kronika Kosmova, kniha III, kap. 4 – Josef EMLER (ed.): Fontes rerum bohemicarum. Praha 1874, s. 138; překlad do českého jazyka Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 146; Kronika Kosmova, kniha III, kap. 4 – Josef EMLER (ed.): Fontes rerum bohemicarum. Praha 1874, s. 139; překlad do českého jazyka Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 146; Kronika Kosmova, kniha III, kap. 9 – Josef EMLER (ed.): Fontes rerum bohemicarum. Praha 1874, s. 142-143; překlad do českého jazyka Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 151; Kronika Kosmova, kniha III, kap. 13 – Josef EMLER (ed.): Fontes rerum bohemicarum. Praha 1874, s. 146-148; překlad do českého jazyka Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 154-156.

Mapy

Vojenská tažení a rozsah moci knížete Břetislava II.